Regler / Rules

Det vil være en utfordring hver måned ,som starter den 1.
og avsluttes den 28. hver måned.
Innleveringsfristen er 28.
Du er velkommen til å delta med maks. 5 bidrag i hver utfordring .

Man må ikke ha blogg for å delta. Bidrag kan sendes på mail til:
ScrapFromYourHeart@outlook.com

Det vil være en kjempeflott premie til vinneren av hver utfordring,
vennlig donert av en av våre fantastiske sponsorer.
Vinneren må ta kontakt med oss innen 7 dager
av kunngjøringen av vinneren til denne mailen:
ScrapFromYourHeart@outlook.com

Du kan bli med LO's , kort, esker eller noe annet du liker, 
med mindre det står noe annet.
Hvis du ikke vil ha en blogg, er du hjertelig velkommen til å sende posten til ovennevnte post.
Du må gjerne delta på andre utfordringer også, og vi satt maksimalt 10 her , men det er viktig, at bidraget ditt, er ikke publisert noe annet sted før .
For at vi skal godkjenne bidraget, må utfordringen følges, og må linkes tilbake til vår utfordring her . Ingen tilbake linking er tillatt.

**********

There will be 1 challenge every month, which will go up on the 1st, 
and end on the 28th every month.
The submission deadline is the 28th.
You are welcome to join with max. 5 entries in each challenge.

There will be an awesome prize for the winner of each challenge, 
kindly donated by one of our awesome sponsors.
The winner will have to reach out to us within 7 days 
of the announcement of the winner to this mail: 
ScrapFromYourHeart@outlook.com

You can join with LO´s, cards, boxes or anything else you like, unless it says otherwise.
If you don´t have a blog, you´re welcome to send your entry to above mentioned mail.
You´re welcome to join other challenges as well and we set a maximum of 10 here, but it´s important, that the entry you send to us, has NOT been published anywhere else before .
For us to acknowlede your entry, the challenge  has to be followed, and you have to link back to our blog challenge here. No back linking is allowed.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar